Претплата

Цена примерка часописа: 300 динара
Годишња претплата: 1.500 динара
За иностранство: 40 EUR (Европа), 50 EUR (ваневропске земље)
Текући рачун Књижевног друштва Хипербореја:
250-1430000805060-07
(код Eurobank EFG)