Београдски књижевни часопис
број 52-53
Београдски књижевни часопис број 52-53

САДРЖАЈ

Радован Бели Марковић: Ведомо
Енес Халиловић: Бангладеш
Бојан Васић: Прелазак Панчевачког моста
Ратко Дангубић: Сви су негде
Небојша Ћосић: Киша у галерији

■ ■ ■ СВЕТларник

Ласло Дарваши: Цвет, Тржни центар; Камене степенице
Сали Руни: Господин Плата

■ ■ ■ ПОВОДИ

Душан Макавејев, Богдан Тирнанић: Секс, филм
и револуција (дијалог)

Срђан Вучинић: Социјалистички надреализам:
режија Душан Макавејев

Тања Поповић: Александар Солжењицин и етика памћења

■ ■ ■ БЕОГРАДСКИ СВЕМИР

Слободан Гиша Богуновић: Београд у звезданој прашини
урбаног кича

Александар Милосављевић: Побуна, женски род, овдашње
позориште и наша стварност (64. Стеријино позорје)

Ивана Кроња: Документарац као начин живота
(12. BELDOCS)

■■■ ТУМАЧЕЊА

Гојко Божовић: Београдске песме Љубомира Симовића
Драгана Столић: У трагању за изгубљеним лицем
– промене приповедачке перспективе
у романима Владимира Табашевића

■ ■ ■ КЊИГЕ

Милена Ђорђијевић: Одбрана аутентичности
(Црњански – биографија једног осећања М. Ломпара)
Јелена Кусовац: Пушкин и књижевна традиција
(А. С. Пушкин в диалоге с другим Т. Поповић)
Симо Ћирковић: Епоха каква се не понавља
(Људи Политике, лексикон сарадника 1904–1941
С. Г. Богуновића)
Срђан Вучинић: Улицом Петровића Бране
(Не убити птицу дрозда Б. Петровића)
Биљана Дојчиновић: Машине попут нас
(Машине као ја И. Макјуана)
Иван Радосављевић: Мајсторија на малом простору
(Помор и страх В. Журића)
Соња Миловановић: Бивствовање у име ничега (Класе Н. Јовановића)

Аутори и преводиоци Београдског књижевног часописа

Штампање овог броја часописа
суфинансирало је
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

*
На јавни конкурс Секретаријата за културу града Београда поднели смо две пријaве: „Књижевни Београд у свету – књижевни свет у Београду 2019. године“ и „Београдска књижевна периодика 1990-2018 (округли сто и штампање разговора у часопису)“. Комисија непознатог састава није ове пројекте предложила ни за финансирање, ни за суфинансирање.