Београдски књижевни часопис
број 46-47
Београдски књижевни часопис број 46-47

САДРЖАЈ

Миодраг Вуковић: Смрт Миодрага Вуковића
Стеван Тонтић: Велика госпођа смрт
Зоран Ћирић: Све било је музика
Милан Вучићевић: Вежбе, обриси
Даница Димитријевић: Еуридика; Недељни ручак
Ђорђе Богојевић: Три песме
Сергеј Беук: Оно неизрециво

■ ■ ■ СВЕТларник
НОВА ТУРСКА КРАТКА ПРИЧА
Тимур Мухидин: Кратка прича
– доминантан жанр у турској књижевности

Џемил Кавукчу: На потоцима
Мехмет Заман Сачлиоглу: Филмови
Асли Ердоган: Камена зграда; Слике људи од А до Ш
Мурат Ујуркулак: Птичје гнездо
Менекше Топрак: Кафе за маштање
Ахмет Буке: Млада револуционарка Сузи
Сема Кајгусуз: Кошчица

■ ■ ■ТУМАЧЕЊА
Лав Шестов: Стваралаштво из ничега (А. П. Чехов)
Александар Јовановић: На путу за Емаус
(о песми „Има нека васиона“ М. Тешића)

■ ■ ■ БЕОГРАДСКИ СВЕМИР
Александар Милосављевић: Између „златне“ прошлости
и прижељкиване будућности
(62. Стеријино позорје)
Срђан Вучинић: Надреална корабља (осврт на
сценаристичку поетику Душана Ковачевића)

■ ■ ■ КЊИГЕ
Драган Хамовић: Читање изнутра
(Певање и мера М. Тешића)
Адријана Марчетић: Жена која је видела анђела
(Сусрет под необичним околностима В. Матијевића)
Љиљана Гајовић: Мутно је све то у нама
(Путникова циглана Р. Б. Марковића)
Иван Радосављевић: Гозба, банкет, симпозијум!
(Андрићева лествица ужаса С. Басаре)
Соња Миловановић: Више од игре
(У добар час Д. Алексића)
Стојан Ђорђић: Целина и идентитет српске културе
(Српски културни наратив С. Тутњевића)
Драгана Столић: Децу нема ко да чува
(Па као В. Табашевића)

■■■ РЕАГОВАЊА
Петар Јевремовић: Привид критичке објективности

Аутори и преводиоци Београдског књижевног часописа

Штампање овог броја часописа
суфинансирало је
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ