Број 10
Београдски књижевни часопис број 8

 

САДРЖАЈ

Радован Бели Марковић: Зелени потпис
Ибрахим Хаџић: Ово стање
Сава Дамјанов: Хомерско питање
Војислав В. Јовановић: Вода, копно
Милан Ђорђевић: Књиге
Даница Павловић: Изговараш
Зоран Богнар: Последњи табу
Ивана Пајић: Читање кроз воду


■ ■ ■ СВЕТларник
Ђерђ Конрад: Не, срце, ти ниси несрећан
Ото Фењвеши: Блуз изнад океана
Моника Компањик: Жена преко пута
Јурај Шебеста: Питање живота и смрти

■ ■ ■ ДНЕВНИК
Светозар Петровић: Дневник из Индије

■ ■ ■ ЖИВОТИ ПЕСНИКА
Драгољуб Јовановић: Исидора Секулић
Коља Мићевић: Рајмон Јордан - васкрсли трубадур

■ ■ ■ БЕОГРАДСКИ СВЕМИР
Љилана Шоп: Никола Шоп и Београд
Драган Попоски: Прве поштанске марке у Србији
Радивој Радић: Београдска шума надомак Истанбула
Љубодраг Стојадиновић: Балада о Јовану Буљу
Александра Костић: Има наде у искупљење (ФЕСТ 2008)

■ ■ ■ ТУМАЧЕЊА
Цветан Тодоров: Чему служи књижевност?

■ ■ ■ КЊИГЕ
Слађана Илић: Ходајући кроз псачански мрак
(Ћорава страна Р. Б. Марковића)
Саша Сојкић: Бледуњава ватра (Лудвиг Д. Албахарија)
Драгана Столић: Мајка Софија и њена деца (Овога пута о болу М. Пантића)
Иван Радосављевић: Деловање формом (Феликс В. Кецмановића)
Горан Лазичић: Данликов у возу: Carpe Diem (Царство Д. Ковача)
Милан Вукелић: Мирна Америка (Подземље Д. ДеЛила)
Марјан Чакаревић: Девојчице више не плачу
(Киберлабораторија Н. Марковић)
Ивана Миливојевић: У мом крају мој је почетак
(Јоусеаn Murmoirs F.Senn, C. O’Nill;
How Joyce wrote Finnengans wake L. Crispi, S. Slote)

■ ■ ■ КЊИЖЕВНИ ЗАНИМАТОР
Бесаме Муцо
Правовремене вести
Шта мучи полицију?

■ ■ ■ Аутори Београдског књижевног часописа

■ ■ ■ Ликовни прилози у броју:
Фотографије Огњена Топаловића
и Фотографије експоната Музеја ПТТ-а у Београду

(у рубрици „Београдски свемир")

 

Штампање овог броја часописа
суфинансирало је
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА
И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ